Litter Y ( 29.10.22 )

 

 

 

 

Amber Wave Indy

&

LV*Mitava Medina


 

LV*Mitava Yanessa

girl

rezerve

 

 

 

LV*Mitava Yelisey

boy

rezerve

 

LV*Mitava Yasminia

girl

 резерв для Виктории

 

LV*Mitava Yesenia

girl